Màu sơn ap80-4 (Nautical Blue)

Màu sơn ap80-4 hay còn gọi là Nautical Blue. Màu sơn ap80-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap80-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap80-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap80-4 (Nautical Blue)Sơn phòng khách với màu ap80-4 - Nautical BlueSơn phòng bếp với màu ap80-4 - Nautical BlueSơn phòng ăn với màu ap80-4 - Nautical BlueSơn phòng giải trí với màu ap80-4 - Nautical BlueSơn phòng làm việc với màu ap80-4 - Nautical Blue