Màu sơn ap80-3 (Kind Sky)

Màu sơn ap80-3 hay còn gọi là Kind Sky. Màu sơn ap80-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap80-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap80-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap80-3 (Kind Sky)Sơn phòng khách với màu ap80-3 - Kind SkySơn phòng bếp với màu ap80-3 - Kind SkySơn phòng ăn với màu ap80-3 - Kind SkySơn phòng giải trí với màu ap80-3 - Kind SkySơn phòng làm việc với màu ap80-3 - Kind Sky