Màu sơn ap80-2 (Blue Odyssey)

Màu sơn ap80-2 hay còn gọi là Blue Odyssey. Màu sơn ap80-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap80-2 (Blue Odyssey)Sơn phòng khách với màu ap80-2 - Blue OdysseySơn phòng bếp với màu ap80-2 - Blue OdysseySơn phòng ăn với màu ap80-2 - Blue OdysseySơn phòng giải trí với màu ap80-2 - Blue OdysseySơn phòng làm việc với màu ap80-2 - Blue Odyssey