Màu sơn ap8-2 (Felicia Rose)

Màu sơn ap8-2 hay còn gọi là Felicia Rose. Màu sơn ap8-2 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap8-2 (Felicia Rose)Sơn phòng khách với màu ap8-2 - Felicia RoseSơn phòng bếp với màu ap8-2 - Felicia RoseSơn phòng ăn với màu ap8-2 - Felicia RoseSơn phòng giải trí với màu ap8-2 - Felicia RoseSơn phòng làm việc với màu ap8-2 - Felicia Rose