Màu sơn ap79-5 (Blue Edge)

Màu sơn ap79-5 hay còn gọi là Blue Edge. Màu sơn ap79-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap79-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap79-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap79-5 (Blue Edge)Sơn phòng khách với màu ap79-5 - Blue EdgeSơn phòng bếp với màu ap79-5 - Blue EdgeSơn phòng ăn với màu ap79-5 - Blue EdgeSơn phòng giải trí với màu ap79-5 - Blue EdgeSơn phòng làm việc với màu ap79-5 - Blue Edge