Màu sơn ap79-4 (Blue Madonna)

Màu sơn ap79-4 hay còn gọi là Blue Madonna. Màu sơn ap79-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap79-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap79-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap79-4 (Blue Madonna)Sơn phòng khách với màu ap79-4 - Blue MadonnaSơn phòng bếp với màu ap79-4 - Blue MadonnaSơn phòng ăn với màu ap79-4 - Blue MadonnaSơn phòng giải trí với màu ap79-4 - Blue MadonnaSơn phòng làm việc với màu ap79-4 - Blue Madonna