Màu sơn ap79-3 (Joppa Blue)

Màu sơn ap79-3 hay còn gọi là Joppa Blue. Màu sơn ap79-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap79-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap79-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap79-3 (Joppa Blue)Sơn phòng khách với màu ap79-3 - Joppa BlueSơn phòng bếp với màu ap79-3 - Joppa BlueSơn phòng ăn với màu ap79-3 - Joppa BlueSơn phòng giải trí với màu ap79-3 - Joppa BlueSơn phòng làm việc với màu ap79-3 - Joppa Blue