Màu sơn ap78-6 (Blue Yonder)

Màu sơn ap78-6 hay còn gọi là Blue Yonder. Màu sơn ap78-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap78-6 (Blue Yonder)Sơn phòng khách với màu ap78-6 - Blue YonderSơn phòng bếp với màu ap78-6 - Blue YonderSơn phòng ăn với màu ap78-6 - Blue YonderSơn phòng giải trí với màu ap78-6 - Blue YonderSơn phòng làm việc với màu ap78-6 - Blue Yonder