Màu sơn ap78-5 (Blue Repose)

Màu sơn ap78-5 hay còn gọi là Blue Repose. Màu sơn ap78-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap78-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap78-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap78-5 (Blue Repose)Sơn phòng khách với màu ap78-5 - Blue ReposeSơn phòng bếp với màu ap78-5 - Blue ReposeSơn phòng ăn với màu ap78-5 - Blue ReposeSơn phòng giải trí với màu ap78-5 - Blue ReposeSơn phòng làm việc với màu ap78-5 - Blue Repose