Màu sơn ap78-4 (Clipper Blue)

Màu sơn ap78-4 hay còn gọi là Clipper Blue. Màu sơn ap78-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap78-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap78-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap78-4 (Clipper Blue)Sơn phòng khách với màu ap78-4 - Clipper BlueSơn phòng bếp với màu ap78-4 - Clipper BlueSơn phòng ăn với màu ap78-4 - Clipper BlueSơn phòng giải trí với màu ap78-4 - Clipper BlueSơn phòng làm việc với màu ap78-4 - Clipper Blue