Màu sơn ap78-2 (Blue Drop)

Màu sơn ap78-2 hay còn gọi là Blue Drop. Màu sơn ap78-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap78-2 (Blue Drop)Sơn phòng khách với màu ap78-2 - Blue DropSơn phòng bếp với màu ap78-2 - Blue DropSơn phòng ăn với màu ap78-2 - Blue DropSơn phòng giải trí với màu ap78-2 - Blue DropSơn phòng làm việc với màu ap78-2 - Blue Drop