Màu sơn ap77-5 (Blue Quilt)

Màu sơn ap77-5 hay còn gọi là Blue Quilt. Màu sơn ap77-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap77-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap77-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap77-5 (Blue Quilt)Sơn phòng khách với màu ap77-5 - Blue QuiltSơn phòng bếp với màu ap77-5 - Blue QuiltSơn phòng ăn với màu ap77-5 - Blue QuiltSơn phòng giải trí với màu ap77-5 - Blue QuiltSơn phòng làm việc với màu ap77-5 - Blue Quilt