Màu sơn ap77-3 (Blue Spell)

Màu sơn ap77-3 hay còn gọi là Blue Spell. Màu sơn ap77-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap77-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap77-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap77-3 (Blue Spell)Sơn phòng khách với màu ap77-3 - Blue SpellSơn phòng bếp với màu ap77-3 - Blue SpellSơn phòng ăn với màu ap77-3 - Blue SpellSơn phòng giải trí với màu ap77-3 - Blue SpellSơn phòng làm việc với màu ap77-3 - Blue Spell