Màu sơn ap76-4 (Fresh Blue)

Màu sơn ap76-4 hay còn gọi là Fresh Blue. Màu sơn ap76-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap76-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap76-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap76-4 (Fresh Blue)Sơn phòng khách với màu ap76-4 - Fresh BlueSơn phòng bếp với màu ap76-4 - Fresh BlueSơn phòng ăn với màu ap76-4 - Fresh BlueSơn phòng giải trí với màu ap76-4 - Fresh BlueSơn phòng làm việc với màu ap76-4 - Fresh Blue