Màu sơn ap76-3 (Story Blue)

Màu sơn ap76-3 hay còn gọi là Story Blue. Màu sơn ap76-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap76-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap76-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap76-3 (Story Blue)Sơn phòng khách với màu ap76-3 - Story BlueSơn phòng bếp với màu ap76-3 - Story BlueSơn phòng ăn với màu ap76-3 - Story BlueSơn phòng giải trí với màu ap76-3 - Story BlueSơn phòng làm việc với màu ap76-3 - Story Blue