Màu sơn ap75-5 (Sensitive Blue)

Màu sơn ap75-5 hay còn gọi là Sensitive Blue. Màu sơn ap75-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap75-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap75-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap75-5 (Sensitive Blue)Sơn phòng khách với màu ap75-5 - Sensitive BlueSơn phòng bếp với màu ap75-5 - Sensitive BlueSơn phòng ăn với màu ap75-5 - Sensitive BlueSơn phòng giải trí với màu ap75-5 - Sensitive BlueSơn phòng làm việc với màu ap75-5 - Sensitive Blue