Màu sơn ap75-3 (Blue Entry)

Màu sơn ap75-3 hay còn gọi là Blue Entry. Màu sơn ap75-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap75-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap75-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap75-3 (Blue Entry)Sơn phòng khách với màu ap75-3 - Blue EntrySơn phòng bếp với màu ap75-3 - Blue EntrySơn phòng ăn với màu ap75-3 - Blue EntrySơn phòng giải trí với màu ap75-3 - Blue EntrySơn phòng làm việc với màu ap75-3 - Blue Entry