Màu sơn ap75-2 (Blue Puff)

Màu sơn ap75-2 hay còn gọi là Blue Puff. Màu sơn ap75-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap75-2 (Blue Puff)Sơn phòng khách với màu ap75-2 - Blue PuffSơn phòng bếp với màu ap75-2 - Blue PuffSơn phòng ăn với màu ap75-2 - Blue PuffSơn phòng giải trí với màu ap75-2 - Blue PuffSơn phòng làm việc với màu ap75-2 - Blue Puff