Màu sơn ap75-1 (Fragile Blue)

Màu sơn ap75-1 hay còn gọi là Fragile Blue. Màu sơn ap75-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap75-1 (Fragile Blue)Sơn phòng khách với màu ap75-1 - Fragile BlueSơn phòng bếp với màu ap75-1 - Fragile BlueSơn phòng ăn với màu ap75-1 - Fragile BlueSơn phòng giải trí với màu ap75-1 - Fragile BlueSơn phòng làm việc với màu ap75-1 - Fragile Blue