Màu sơn ap74-2 (Blue Breeze)

Màu sơn ap74-2 hay còn gọi là Blue Breeze. Màu sơn ap74-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap74-2 (Blue Breeze)Sơn phòng khách với màu ap74-2 - Blue BreezeSơn phòng bếp với màu ap74-2 - Blue BreezeSơn phòng ăn với màu ap74-2 - Blue BreezeSơn phòng giải trí với màu ap74-2 - Blue BreezeSơn phòng làm việc với màu ap74-2 - Blue Breeze