Màu sơn ap73-5 (Woven Blue)

Màu sơn ap73-5 hay còn gọi là Woven Blue. Màu sơn ap73-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap73-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap73-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap73-5 (Woven Blue)Sơn phòng khách với màu ap73-5 - Woven BlueSơn phòng bếp với màu ap73-5 - Woven BlueSơn phòng ăn với màu ap73-5 - Woven BlueSơn phòng giải trí với màu ap73-5 - Woven BlueSơn phòng làm việc với màu ap73-5 - Woven Blue