Màu sơn ap73-4 (Turkish Tile)

Màu sơn ap73-4 hay còn gọi là Turkish Tile. Màu sơn ap73-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap73-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap73-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap73-4 (Turkish Tile)Sơn phòng khách với màu ap73-4 - Turkish TileSơn phòng bếp với màu ap73-4 - Turkish TileSơn phòng ăn với màu ap73-4 - Turkish TileSơn phòng giải trí với màu ap73-4 - Turkish TileSơn phòng làm việc với màu ap73-4 - Turkish Tile