Màu sơn ap73-3 (Persian Blue)

Màu sơn ap73-3 hay còn gọi là Persian Blue. Màu sơn ap73-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap73-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap73-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap73-3 (Persian Blue)Sơn phòng khách với màu ap73-3 - Persian BlueSơn phòng bếp với màu ap73-3 - Persian BlueSơn phòng ăn với màu ap73-3 - Persian BlueSơn phòng giải trí với màu ap73-3 - Persian BlueSơn phòng làm việc với màu ap73-3 - Persian Blue