Màu sơn ap72-6 (Cruising)

Màu sơn ap72-6 hay còn gọi là Cruising. Màu sơn ap72-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap72-6 (Cruising)