Màu sơn ap72-3 (Set Sail)

Màu sơn ap72-3 hay còn gọi là Set Sail. Màu sơn ap72-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap72-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap72-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap72-3 (Set Sail)Sơn phòng khách với màu ap72-3 - Set SailSơn phòng bếp với màu ap72-3 - Set SailSơn phòng ăn với màu ap72-3 - Set SailSơn phòng giải trí với màu ap72-3 - Set SailSơn phòng làm việc với màu ap72-3 - Set Sail