Màu sơn ap72-2 (Cool Wave)

Màu sơn ap72-2 hay còn gọi là Cool Wave. Màu sơn ap72-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap72-2 (Cool Wave)Sơn phòng khách với màu ap72-2 - Cool WaveSơn phòng bếp với màu ap72-2 - Cool WaveSơn phòng ăn với màu ap72-2 - Cool WaveSơn phòng giải trí với màu ap72-2 - Cool WaveSơn phòng làm việc với màu ap72-2 - Cool Wave