Màu sơn ap71-5 (Shallow Pool)

Màu sơn ap71-5 hay còn gọi là Shallow Pool. Màu sơn ap71-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap71-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap71-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap71-5 (Shallow Pool)Sơn phòng khách với màu ap71-5 - Shallow PoolSơn phòng bếp với màu ap71-5 - Shallow PoolSơn phòng ăn với màu ap71-5 - Shallow PoolSơn phòng giải trí với màu ap71-5 - Shallow PoolSơn phòng làm việc với màu ap71-5 - Shallow Pool