Màu sơn ap71-4 (Paradise Waters)

Màu sơn ap71-4 hay còn gọi là Paradise Waters. Màu sơn ap71-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap71-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap71-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap71-4 (Paradise Waters)Sơn phòng khách với màu ap71-4 - Paradise WatersSơn phòng bếp với màu ap71-4 - Paradise WatersSơn phòng ăn với màu ap71-4 - Paradise WatersSơn phòng giải trí với màu ap71-4 - Paradise WatersSơn phòng làm việc với màu ap71-4 - Paradise Waters