Màu sơn ap71-3 (Poolside)

Màu sơn ap71-3 hay còn gọi là Poolside. Màu sơn ap71-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap71-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap71-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap71-3 (Poolside)Sơn phòng khách với màu ap71-3 - PoolsideSơn phòng bếp với màu ap71-3 - PoolsideSơn phòng ăn với màu ap71-3 - PoolsideSơn phòng giải trí với màu ap71-3 - PoolsideSơn phòng làm việc với màu ap71-3 - Poolside