Màu sơn ap71-2 (Spring Splash)

Màu sơn ap71-2 hay còn gọi là Spring Splash. Màu sơn ap71-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap71-2 (Spring Splash)Sơn phòng khách với màu ap71-2 - Spring SplashSơn phòng bếp với màu ap71-2 - Spring SplashSơn phòng ăn với màu ap71-2 - Spring SplashSơn phòng giải trí với màu ap71-2 - Spring SplashSơn phòng làm việc với màu ap71-2 - Spring Splash