Màu sơn ap71-1 (Nile Mist)

Màu sơn ap71-1 hay còn gọi là Nile Mist. Màu sơn ap71-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap71-1 (Nile Mist)Sơn phòng khách với màu ap71-1 - Nile MistSơn phòng bếp với màu ap71-1 - Nile MistSơn phòng ăn với màu ap71-1 - Nile MistSơn phòng giải trí với màu ap71-1 - Nile MistSơn phòng làm việc với màu ap71-1 - Nile Mist