Màu sơn ap70-5 (Shahma)

Màu sơn ap70-5 hay còn gọi là Shahma. Màu sơn ap70-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap70-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap70-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap70-5 (Shahma)Sơn phòng khách với màu ap70-5 - ShahmaSơn phòng bếp với màu ap70-5 - ShahmaSơn phòng ăn với màu ap70-5 - ShahmaSơn phòng giải trí với màu ap70-5 - ShahmaSơn phòng làm việc với màu ap70-5 - Shahma