Màu sơn ap70-4 (Turquoise Beads)

Màu sơn ap70-4 hay còn gọi là Turquoise Beads. Màu sơn ap70-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap70-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap70-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap70-4 (Turquoise Beads)Sơn phòng khách với màu ap70-4 - Turquoise BeadsSơn phòng bếp với màu ap70-4 - Turquoise BeadsSơn phòng ăn với màu ap70-4 - Turquoise BeadsSơn phòng giải trí với màu ap70-4 - Turquoise BeadsSơn phòng làm việc với màu ap70-4 - Turquoise Beads