Màu sơn ap70-3 (Aqua Glass)

Màu sơn ap70-3 hay còn gọi là Aqua Glass. Màu sơn ap70-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap70-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap70-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap70-3 (Aqua Glass)Sơn phòng khách với màu ap70-3 - Aqua GlassSơn phòng bếp với màu ap70-3 - Aqua GlassSơn phòng ăn với màu ap70-3 - Aqua GlassSơn phòng giải trí với màu ap70-3 - Aqua GlassSơn phòng làm việc với màu ap70-3 - Aqua Glass