Màu sơn ap70-2 (Crisp Green)

Màu sơn ap70-2 hay còn gọi là Crisp Green. Màu sơn ap70-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap70-2 (Crisp Green)Sơn phòng khách với màu ap70-2 - Crisp GreenSơn phòng bếp với màu ap70-2 - Crisp GreenSơn phòng ăn với màu ap70-2 - Crisp GreenSơn phòng giải trí với màu ap70-2 - Crisp GreenSơn phòng làm việc với màu ap70-2 - Crisp Green