Màu sơn ap70-1 (Lolita Green)

Màu sơn ap70-1 hay còn gọi là Lolita Green. Màu sơn ap70-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap70-1 (Lolita Green)Sơn phòng khách với màu ap70-1 - Lolita GreenSơn phòng bếp với màu ap70-1 - Lolita GreenSơn phòng ăn với màu ap70-1 - Lolita GreenSơn phòng giải trí với màu ap70-1 - Lolita GreenSơn phòng làm việc với màu ap70-1 - Lolita Green