Màu sơn ap7-6 (Iced Ginger)

Màu sơn ap7-6 hay còn gọi là Iced Ginger. Màu sơn ap7-6 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap7-6 (Iced Ginger)Sơn phòng khách với màu ap7-6 - Iced GingerSơn phòng bếp với màu ap7-6 - Iced GingerSơn phòng ăn với màu ap7-6 - Iced GingerSơn phòng giải trí với màu ap7-6 - Iced GingerSơn phòng làm việc với màu ap7-6 - Iced Ginger