Màu sơn ap7-3 (Drifting Cloud)

Màu sơn ap7-3 hay còn gọi là Drifting Cloud. Màu sơn ap7-3 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap7-3 (Drifting Cloud)Sơn phòng khách với màu ap7-3 - Drifting CloudSơn phòng bếp với màu ap7-3 - Drifting CloudSơn phòng ăn với màu ap7-3 - Drifting CloudSơn phòng giải trí với màu ap7-3 - Drifting CloudSơn phòng làm việc với màu ap7-3 - Drifting Cloud