Màu sơn ap69-5 (Spun Green)

Màu sơn ap69-5 hay còn gọi là Spun Green. Màu sơn ap69-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap69-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap69-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap69-5 (Spun Green)Sơn phòng khách với màu ap69-5 - Spun GreenSơn phòng bếp với màu ap69-5 - Spun GreenSơn phòng ăn với màu ap69-5 - Spun GreenSơn phòng giải trí với màu ap69-5 - Spun GreenSơn phòng làm việc với màu ap69-5 - Spun Green