Màu sơn ap69-4 (Green Fortune)

Màu sơn ap69-4 hay còn gọi là Green Fortune. Màu sơn ap69-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap69-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap69-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap69-4 (Green Fortune)Sơn phòng khách với màu ap69-4 - Green FortuneSơn phòng bếp với màu ap69-4 - Green FortuneSơn phòng ăn với màu ap69-4 - Green FortuneSơn phòng giải trí với màu ap69-4 - Green FortuneSơn phòng làm việc với màu ap69-4 - Green Fortune