Màu sơn ap69-1 (Filtered Green)

Màu sơn ap69-1 hay còn gọi là Filtered Green. Màu sơn ap69-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap69-1 (Filtered Green)Sơn phòng khách với màu ap69-1 - Filtered GreenSơn phòng bếp với màu ap69-1 - Filtered GreenSơn phòng ăn với màu ap69-1 - Filtered GreenSơn phòng giải trí với màu ap69-1 - Filtered GreenSơn phòng làm việc với màu ap69-1 - Filtered Green