Màu sơn ap68-5 (Painted Fern)

Màu sơn ap68-5 hay còn gọi là Painted Fern. Màu sơn ap68-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap68-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap68-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap68-5 (Painted Fern)Sơn phòng khách với màu ap68-5 - Painted FernSơn phòng bếp với màu ap68-5 - Painted FernSơn phòng ăn với màu ap68-5 - Painted FernSơn phòng giải trí với màu ap68-5 - Painted FernSơn phòng làm việc với màu ap68-5 - Painted Fern