Màu sơn ap68-4 (Beerstalk)

Màu sơn ap68-4 hay còn gọi là Beerstalk. Màu sơn ap68-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap68-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap68-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap68-4 (Beerstalk)Sơn phòng khách với màu ap68-4 - BeerstalkSơn phòng bếp với màu ap68-4 - BeerstalkSơn phòng ăn với màu ap68-4 - BeerstalkSơn phòng giải trí với màu ap68-4 - BeerstalkSơn phòng làm việc với màu ap68-4 - Beerstalk