Màu sơn ap68-3 (Surrey Green)

Màu sơn ap68-3 hay còn gọi là Surrey Green. Màu sơn ap68-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap68-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap68-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap68-3 (Surrey Green)Sơn phòng khách với màu ap68-3 - Surrey GreenSơn phòng bếp với màu ap68-3 - Surrey GreenSơn phòng ăn với màu ap68-3 - Surrey GreenSơn phòng giải trí với màu ap68-3 - Surrey GreenSơn phòng làm việc với màu ap68-3 - Surrey Green