Màu sơn ap68-1 (Green Touch)

Màu sơn ap68-1 hay còn gọi là Green Touch. Màu sơn ap68-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap68-1 (Green Touch)Sơn phòng khách với màu ap68-1 - Green TouchSơn phòng bếp với màu ap68-1 - Green TouchSơn phòng ăn với màu ap68-1 - Green TouchSơn phòng giải trí với màu ap68-1 - Green TouchSơn phòng làm việc với màu ap68-1 - Green Touch