Màu sơn ap67-5 (Slender Stem)

Màu sơn ap67-5 hay còn gọi là Slender Stem. Màu sơn ap67-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap67-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap67-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap67-5 (Slender Stem)Sơn phòng khách với màu ap67-5 - Slender StemSơn phòng bếp với màu ap67-5 - Slender StemSơn phòng ăn với màu ap67-5 - Slender StemSơn phòng giải trí với màu ap67-5 - Slender StemSơn phòng làm việc với màu ap67-5 - Slender Stem