Màu sơn ap67-4 (Summer Field)

Màu sơn ap67-4 hay còn gọi là Summer Field. Màu sơn ap67-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap67-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap67-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap67-4 (Summer Field)Sơn phòng khách với màu ap67-4 - Summer FieldSơn phòng bếp với màu ap67-4 - Summer FieldSơn phòng ăn với màu ap67-4 - Summer FieldSơn phòng giải trí với màu ap67-4 - Summer FieldSơn phòng làm việc với màu ap67-4 - Summer Field