Màu sơn ap67-3 (Jasmine Leaf)

Màu sơn ap67-3 hay còn gọi là Jasmine Leaf. Màu sơn ap67-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap67-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap67-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap67-3 (Jasmine Leaf)



Sơn phòng khách với màu ap67-3 - Jasmine Leaf



Sơn phòng bếp với màu ap67-3 - Jasmine Leaf



Sơn phòng ăn với màu ap67-3 - Jasmine Leaf



Sơn phòng giải trí với màu ap67-3 - Jasmine Leaf



Sơn phòng làm việc với màu ap67-3 - Jasmine Leaf