Màu sơn ap67-1 (Gentle Rain)

Màu sơn ap67-1 hay còn gọi là Gentle Rain. Màu sơn ap67-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap67-1 (Gentle Rain)Sơn phòng khách với màu ap67-1 - Gentle RainSơn phòng bếp với màu ap67-1 - Gentle RainSơn phòng ăn với màu ap67-1 - Gentle RainSơn phòng giải trí với màu ap67-1 - Gentle Rain