Màu sơn ap66-5 (Shallot Shoot)

Màu sơn ap66-5 hay còn gọi là Shallot Shoot. Màu sơn ap66-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap66-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap66-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap66-5 (Shallot Shoot)Sơn phòng khách với màu ap66-5 - Shallot ShootSơn phòng bếp với màu ap66-5 - Shallot ShootSơn phòng ăn với màu ap66-5 - Shallot ShootSơn phòng giải trí với màu ap66-5 - Shallot ShootSơn phòng làm việc với màu ap66-5 - Shallot Shoot